حضور مهندس محمد مهدی جعفری، عضو هیئت مدیره پژوهشکده آیندگان و دبیر اجرایی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری جهان اسلام (STEP) در شبکه ۵ سیما

سخنرانی دکتر زمانیان، مدیر پژوهشکده آیندگان و عضو هیئت امنا بنیاد مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران در اختتامیه چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

پژوهشکده آیندگان

حضور دکتر مصطفی زمانیان، مدیر پژوهشکده آیندگان و عضو مرکز مطالعات اربعین در شبکه ۲ سیما

نشست تخصصی بررسی دوگانه‌های راهبردی پیش روی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران

حضور مهندس محمدمهدی جعفری، عضو هیئت مدیره پژوهشکده آیندگان و دبیر اجرایی برنامه تبادل علم و فناوری جهان اسلام در برنامه طلوع شبکه ۴ سیما

نخستین نشست کمیته راهبردی ششمین تبادل تجربیات علم و فناوری

نخستین نشست کمیته راهبردی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی