مطالب توسط admin

نشست کارگروه حوزه نفت و گاز در تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی

سومین نشست کارگروه حوزه نفت و گاز سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی، روز شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۷، با حضور کارشناسان پژوهشکده آیندگان وابسته به شبکه ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری و مدیران حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت برگزار شد.

اولین نشست کارگروه حوزه برق و تجدیدپذیر در تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی

اولین نشست کارگروه حوزه برق و تجدیدپذیر در تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی، با محوریت پژوهشکده آیندگان و با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. اولین نشست کارگروه تخصصی برق و تجدیدپذیر در راستای تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ با […]