برگزاری چهل و سومین جلسه ستاد عالی مسابقات قرآن

دستاوردهای طرح سند ملی نظام جامع مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران در چهل و سومین جلسه ستاد عالی مسابقات قرآن که به ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه بر گزار شد، ارائه گردید. لازم به ذکر است این طرح از سوی ستاد عالی مسابقات در اسفند ماه 95 تعریف و نتایج آن در بهمن ماه 96 به انجام رسید.