نشست کمیته علمی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) در حوزه همبست آب و انرژی

نشست کمیته علمی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) در حوزه همبست آب و انرژی، دوشنبه ۱۵ مهرماه در پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی شریف با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله دکتر جعفر توفیقی (رئیس پژوهشگاه صنعت نفت)، دکتر مجید عباسپور (استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر نادرقلی ابراهیمی (دبیر ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)،دکتر اعلم الهدی (ضو هیئت علمی انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر فرهنگی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران) به ریاست دکتر سعید سهراب پور برگزار گردید.

در این نشست ابتدا دکتر سهراب پور دبیر استپ ششم به تبیین فلسفه برگزاری رویداد های جانبی جایزه مصطفی (ص) همچون استپ پرداخت و توضیحاتی در خصوص سوابق پیشین جایزه مصطفی (ص) و رویدادهای استپ ارائه نمودند. ایشان هدف اصلی استپ را ایجاد بستری مناسب برای شبکه سازی و ارتباط میان دانشمندان جهان اسلام بیان نمودند.
در این رویداد بیش از ۱۰۰ دانشمند برتر جهان اسلام حضور خواهند یافت که بیش از ۳۰ نفر از آنان در حوزه آب و انرژی فعال هستند.
در ادامه دکتر سعیدی رئیس پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی شریف و دبیر کمیته علمی استپ ششم در حوزه آب و انرژی در خصوص ظرفیت های این رویداد و فرصت ایجاد شده جهت همکاری های بین المللی صحبت نمودند‌.

سپس محمد مهدی جعفری (دبیر اجرایی استپ ششم) و دکتر حسین حیرانی (دبیر اجرایی استپ ششم در حوزه آب و انرژی) به شرح برنامه های استپ ششم در حوزه آب و انرژی و مهمانان مدعو در این حوزه پرداختند.

در انتها هر یک از متخصصان حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و سه کارگروه آب، انرژی و محیط زیست متشکل از اساتید و صاحبنظران هر حوزه متولی برنامه ریزی جزئی تر در حوزه های تخصصی خود شدند.