نشست تخصصی بررسی دوگانه‌های راهبردی پیش روی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران