سخنرانی دکتر زمانیان، مدیر پژوهشکده آیندگان و عضو هیئت امنا بنیاد مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران در اختتامیه چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم