حضور پژوهشکده آیندگان در پنجاه و دومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران

پنجاه و دومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران با موضوع مهندسی صنایع و صنعت برق به میزبانی پژوهشگاه نیرو در تاریخ 27 آبان 97 برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهریان( دبیر انجمن صنفی نیروگاه های ایران) و جناب آقای دکتر علی میغی (مدیر دفتر توسعه و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) در زمینه آشنایی با صنعت برق و پتانسیل موجود برای فعالیت مهندسین صنایع در این حوزه سخنرانی نمودند.

محمد زمانی

در ادامه جناب آقای مهندس زمانی (مدیر گروه آینده نگاری پژوهشکده آیندگان) و مهندس صیادتی( مدیر کل حوزه ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی) به عنوان دانش آموختگان مهندسی صنایع که فعالیتهای چشمگیری در صنعت برق داشته اند به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این راستا مهندس زمانی ضمن تشریح فعالیت های خود در حوزه های مدیریتی صنعت برق، فعالیت ها، اقدامات و توانمندی های پژوهشکده آیندگان در حوزه صنعت برق را تبیین نمودند.