ارائه طرح سند ملی LNG

ارائه طرح سند ملی LNG در دومین جلسه “کارگروه راهبردی نقشه راه فناوری صنعت نفت

براساس دعوت به عمل آمده، دستاوردهای طرح سند ملی LNG تحت عنوان” پژوهش در زمینه بازنگری و اصلاح نقشه راه فناوری MINI LNG و تدوین طرح جامع انستیتو LNG ” در جلسه مورخ 28 آبانماه 97 کارگروه راهبردی نقشه راه فناوری صنعت نفت ارائه گردید. لازم بذکر است این طرح بر اساس طرح های کلان 12گانه اولویت دار صنعت نفت تعریف شد و در آذر ماه 96 به انجام رسید.