مصطفی زمانیان

ارائه سخنرانی دکتر زمانیان در دیدار جمعی از نخبگان با مقام معظم رهبری

صبح روز چهارشنبه (25 مهرماه 97) جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب دیدار کردند در این دیدار موسس پژوهشکده آیندگان، جناب آقای دکتر زمانیان ضمن حضور و ارائه سخنرانی به بررسی «انگاره‌های نادرست در مسیر پیشرفت ایران» پرداخت. متن این سخنرانی در بخش یادداشت همین وب سایت قابل دسترسی می باشد.